Date Publish: 11.11.2020
sebidang tanah pertanian
RTP Seperi 2 Mukim Glami Lemi, Daerah Jelebu, Negeri Sembilan

Details

Price:RM 125,000

For:Auction

Auction Date:26.11.2020

Tenure:Freehold

Type: Land

Address: RTP Seperi 2 Mukim Glami Lemi, Daerah Jelebu, Negeri Sembilan

Description

PERISYTIHARAN JUALAN
PERINTAH JUALAN ATAS PERMINTAAN PEMEGANG GADAIAN
Bil (13) dlm. PTJ 369/05/2019/01
Dalam Perkara Mengenai Seksyen 265 (1) (a) Kanun Tanah Negara, 1965
ANTARA
BANK PERTANIAN MALAYSIA BERHAD (No. Syarikat.: 811810-U) ...PEMEGANG GADAIAN
DAN
 ... PENGGADAI
Dalam menjalankan Perintah Jualan Pentadbir Tanah Jelebu, Negeri Sembilan Darul Khusus yang telah
diperbuat dalam perkara yang tersebut di atas bertarikh 27hb Julai 2020, adalah dengan ini diisytiharkan
bahawa Pentadbir Tanah Jelebu, Negeri Sembilan Darul Khusus dengan ini dibantu oleh Pelelong yang
tersebut di bawah ini akan menjual secara:-
AKAN MENJUAL SECARA LELONGAN AWAM
PADA HARI KHAMIS, 26HB NOVEMBER 2020, JAM 11.00 A.M.
DI RUANG LEGAR, PEJABAT DAERAH DAN TANAH JELEBU,
KOMPLEKS PENTADBIRAN DAERAH JELEBU 71600 KUALA KLAWANG
NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS
NOTA: Bakal-bakal pembeli adalah dinasihatkan agar membuat carian hakmilik secara rasmi di
Pejabat Tanah dan memeriksa hartanah sebelum jualan lelong di buat.
BUTIR BUTIR HAK MILIK NO. HAKMILIK : GM 937 LOT NO : Lot 4414 TEMPAT : RTP SEPERI 2 MUKIM/
DAERAH/NEGERI : Mukim Glami Lemi/Jelebu/Negeri Sembilan LUAS TANAH : 1.268 hektar [3,133 Ekar]
PEGANGAN : Selama-lamanya CUKAI TAHUNAN : RM49.00 KEGUNAAN TANAH : Pertanian PEMILIK
BERDAFTAR :  – 1/1
bahagian BEBANAN : No. Pers : 534/2015 Gadaian menjamin wang pokok oleh 

 kepada BANK PERTANIAN MALAYSIA BERHAD Didaftarkan pada 18.09.2015
SYARAT-SYARAT NYATA : Tanah ini hendaklah digunakan untuk tanaman jangka panjang getah sahaja
SEKATAN KEPENTINGAN : Tanah yang dikeluarkan ini tidak boleh dipindah milik, dipajak, digadai atau
dipecah sempadan melainkan mendapat kebenaran bertulis daripada pihak berkuasa negeri. Tanah ini juga
tidak boleh dipindah milik kepada lebih daripada seorang PENGISYTIHARAN TANAH BERKELOMPOK.
ENDORSEMEN : Tiada
LOKASI DAN PERIHAL HARTANAH Hartanah tersebut adalah sebidang tanah pertanian yang
beralamat di Lot No. 4414, dibawah no. GM 937 bertempat di RTP Seperi 2 Mukim Glami Lemi, Daerah
Jelebu, Negeri Sembilan Darul Khusus.
HARGA RIZAB Hartanah tersebut akan dijual tertakluk kepada satu harga rizab sebanyak RM125,000.00
(RINGGIT MALAYSIA: SATU RATUS DUA PULUH LIMA RIBU SAHAJA) dan tertakluk kepada syaratsyarat
jualan yang dicetakkan di Perisytiharan Jualan. Bagi penawar yang ingin membuat tawaran adalah
dikehendaki mendepositkan sepuluh peratus (10%) daripada harga rizab dalam bentuk BANK DRAF
di atas nama BANK PERTANIAN MALAYSIA BERHAD sebelum tawaran bermula dan baki wang belian
hendaklah dibayar dalam tempoh satu ratus dua puluh (120) hari dari tarikh jualan kepada Pemegang
Gadaian BANK PERTANIAN MALAYSIA BERHAD.
Untuk butir-butir selanjutnya, sila berhubung dengan Pentadbir Daerah dan Tanah Jelebu atau Tetuan
T.Rajagopalu & Co. Peguamcara bagi Pihak Plaintif yang beralamat di Suite 7-3, Seremban City Centre,
Jalan Pasar, 70000 Seremban, Negeri Sembilan Darul Khusus. Tel: 06-7613710 / 06-7613440 Faks:
06-7618672 Ruj: RG/agro/8/19MFarhan(nur) atau Pelelong yang tersebut dibawah:-
SRI PELANGI AUCTIONEERS (SA0404984-P) MOHAMAD YUSUFF BIN MOHD AZLAN
No. 362 Lorong S2 G5/1 Garden Avenue Seremban 2, [ Pelelong Berlesen ]
70300 Seremban, Negeri Sembilan Darul Khusus HP: 010-3663058
Email : sripelangiauctioneers@gmail.com
Ruj : SP/20/51/PTJ/bpmb-farhan

Location


Other Properties

 • 300x200
  Johor
  RM 393,660
  21.11.20
  Auction
  sebuah kedai pejabat dua tingkat lot tengah
  26, Jalan Bestari 53/2, Taman Bestari Indah 1, 81800 Ulu Tiram, Johor
 • 300x200
  Federal
  RM 600,000
  25.11.20
  Auction
  Servis Apartment bersama dengan ruang letak kereta
  BLOCK A, CITIZEN@OLD KLANG ROAD (RESIDENSI NUSANTARA PETALING) JALAN NUSANTARA, PETALING 58000 KUALA LUMPUR.
 • 300x200
  Kelantan
  RM 210,000
  23.11.20
  Auction
  Rumah Banglo Satu Tingkat
  Kampung Kweng Hitam, 18500 Machang, Kelantan
 • 300x200
  Kelantan
  RM 162,000
  24.11.20
  Auction
  Rumah Kedai Dua (2) Tingkat Lot Tengah
  Kawasan Perniagaan Beris Kubur Besar, 16050 Bachok, Kelantan
 • 300x200
  Selangor
  RM 121,500
  25.11.20
  Auction
  rumah berkelompok (cluster) dua tingkat
  Jalan Tempua 4B, Taman Tempua Bistari, 44100 Kerling, Selangor
 • 300x200
  Selangor
  RM 1,296,000
  16.11.20
  Auction
  Sebidang tanah komersial yang dizonkan untuk kegunaan utiliti
  Jalan Teknologi 3/9, Bistari ‘DE’ Kota, Kota Damansara, 47810 Petaling Jaya, Selangor
 • 300x200
  Federal
  RM 1,953,000
  25.11.20
  Auction
  Vacant Freehold Residential Plot
  Lorong Pantai Prima, Taman Pantai Prima, 59200 Kuala Lumpur
 • 300x200
  Selangor
  RM 283,500
  24.11.20
  Auction
  stratified office lot
  Level 9, Menara Melawangi, Pusat Perdagangan Amcorp, No. 18, Persiaran Barat, 46050 Petaling Jaya, Selangor
 • 300x200
  Federal
  RM 680,400
  19.11.20
  Auction
  satu unit kondominium
  CASTA VISTA CONDOMINIUM, NO.17, JALAN KAPAS, 59100 BANGSAR, KUALA LUMPUR

  Details

  Price:RM 125,000

  For:Auction

  Auction Date:26.11.2020

  Tenure:Freehold

  Type: Land

  Address: RTP Seperi 2 Mukim Glami Lemi, Daerah Jelebu, Negeri Sembilan

  User
  User